Home

11e editie Beursvloer Lelystad

27 november 2018

Lokatie: De Kubus

Tijd: 17.00 uur - 19.00 uur

De Beursvloer Lelystad is een jaarlijks terugkerend evenement waar Lelystadse bedrijven en maatschappelijke organisaties vraag & aanbod aan elkaar aanbieden met het doel om de Lelystadse samenleving te versterken. Dit jaar vindt de Beursvloer plaats op 27 november 2018.

De lokale Beursvloer wordt elk jaar georganiseerd door initiatiefnemer Welzijn Lelystad in samenwerking met de bedrijven Ansul B.V., Burger Support, Top en Top Schoonmaak en Rabobank Flevoland uit Lelystad samen met Theatervereniging JTL en gemeente Lelystad. Sinds 2016 is er een samenwerking met de Lelystadse Uitdaging. ‘Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van onze stad voor het verbeteren van de leefkwaliteit van de inwoners van Lelystad’, aldus Simone Veldt van de Lelystadse Uitdaging. Daarom was de aansluiting bij de Beursvloer voor de Uitdaging een logische stap. Margot Fisser van Welzijn Lelystad: ‘het helpen van stichtingen en verenigingen kan vaak op eenvoudige wijze. Spullen die een bedrijf niet meer gebruikt zijn heel welkom bij onze vrijwilligersorganisaties’. Zo werden in het verleden diverse vrijwilligersorganisaties geholpen met bijvoorbeeld laptops, bureaustoelen en magazijnstellingen, en werden er adviezen gevraagd op het gebied van PR, marketing en IT .

Aanmelden kan via de Lelystadse Uitdaging

Bekijk hier een video van Kwintes over de beursvloer.

Beursvloer; wat is het?

De Beursvloer is een jaarlijks evenement waar Lelystadse bedrijven en maatschappelijke organisaties hun vraag & aanbod aan elkaar aanbieden. Het doel is om de Lelystadse samenleving te versterken.

Hoe werkt het?

Tijdens de Beursvloer kijken partijen wat ze voor elkaar kunnen betekenen en worden er volop “matches” gemaakt. Kennis, kunde, menskracht en middelen worden gedeeld. Bij een match biedt de maatschappelijke organisatie een tegenprestatie aan. Vraag en aanbod vinden elkaar zonder dat er een euro aan te pas komt.